HVA ER ERNÆRINGSTERAPI?

Vår helse er avhengig av tusenvis av kjemiske prosesser i kroppen. Disse påvirkes blant annet av hva vi spiser og hvordan vi lever. Feil kosthold kan føre til mangel på næringsstoffer som disse prosessene er avhengig av. Basert på informasjon fra et detaljert spørreskjema, utarbeides forslag til endringer av kosthold og livsstil som er tilpasset hver enkelt. 

 

Hva er forskjellen på en ernæringsterapeut og en ernæringsfysiolog?

Ernæringsterapi er en naturmedisinsk terapiform hvor fokuset er å

endre det indre biokjemiske miljøet slik at man styrker kroppens evne til regenerasjon. Naturmedisinens styrke er at en ikke bare behandler symptomer, men hele kroppen. Naturmedisinsk behandling må alltid skje etter individuelle behov på grunn av at det som er styrkende for èn person kan være svekkende for en annen. Les gjerne mer om min utdannelse her. Det er viktig å påpeke at en ernæringsterapeut hverken behandler sykdommer eller setter diagnoser.

En klinisk ernæringsfysiolog er autorisert helsepersonell med 5 års profesjonsutdanning som er kvalifisert til å forebygge, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer. Det er altså ganske stor forskjell på en ernæringsterapeut og en klinisk ernæringsfysiolog. En ernæringsrådgiver med bachelorgrad eller mastergrad i ernæring har ofte en mer lignende tilnærming som en ernæringsterapeut og kan bruke en del av de samme arbeidsmetodene. Sentralt i både bachelor, master og den kliniske profesjonen står de offisielle anbefalingene for ernæring og kosthold.

Er ernæringsterapi et alternativ til å gå til legen?

Nei. Før du kommer til en ernæringsterapeut er det viktig at du først har vært hos legen med dine plager. Jeg benytter meg av eventuelle blodprøver tatt hos legen og samarbeider også gjerne med han/henne hvis det er ønske og behov om det.

Er kosttilskudd en del av behandlingen?

Kosthold- og livsstilsendringer er det jeg primært jobber med. Det er noen få tilskudd det ofte kan være fornuftig å ta i tillegg, men store mengder og terapeutiske doser er ikke en del av mitt behandlingsopplegg. I situasjoner hvor en ikke får ønsket effekt av endringene hos meg, kan jeg derimot henvise deg videre til dyktige terapeuter/leger som har lang erfaring med å finne et tilpasset behandlingsopplegg med kosttilskudd. Ortomolekylær medisin er basert på anerkjent biokjemi og fysiologi og er et enormt komplekst, men viktig fagfelt som fremtidens helsevesen kommer til å benytte seg av i økende grad. 

Benyttes det tester innenfor ernæringsterapi?

Det er mange ernæringsterapeuter som tar i bruk ulike typer tester i sin behandling. På den måten kan en få informasjon som kan gi et bredere bilde av kroppens biokjemi i tillegg til blodprøver tatt hos din lege. Jeg har per i dag ikke tatt i bruk noen egne tester. Hvis jeg mener det er behov for det, kan jeg i såfall henvise deg til terapeuter med den nødvendige kompetansen.

 

 

                                                                   

Portrettbilder: Gry Traaen

© 2019 Marianne Naas