HVA ER ERNÆRINGSTERAPI?

Vår helse er avhengig av tusenvis av kjemiske prosesser i kroppen. Disse påvirkes blant annet av hva vi spiser og hvordan vi lever. Feil kosthold kan føre til mangel på næringsstoffer som disse prosessene er avhengig av. Basert på informasjon fra vår grundige samtale på første konsultasjon, utarbeides forslag til endringer av kosthold og livsstil som er tilpasset deg. 

 

Hva er forskjellen på en ernæringsterapeut og en ernæringsfysiolog?

Ernæringsterapi er en naturmedisinsk terapiform hvor fokuset er å endre det biokjemiske miljøet slik at kroppens evne til regenerasjon styrkes. Innenfor naturmedisin er det et viktig prinsipp å behandle hele kroppen og ikke kun symptomer. Naturmedisinsk behandling må alltid skje etter individuelle behov da det som er styrkende for èn person kan være svekkende for en annen. Les gjerne mer om min utdannelse her. Det er viktig å påpeke at en ernæringsterapeut hverken behandler sykdommer eller setter diagnoser. 

En klinisk ernæringsfysiolog er autorisert helsepersonell som er kvalifisert til å forebygge, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer. En ernæringsrådgiver med bachelorgrad eller mastergrad i ernæring har ofte en mer lignende tilnærming som en ernæringsterapeut og kan bruke en del av de samme arbeidsmetodene. Sentralt i både bachelor, master og den kliniske profesjonen står de offisielle anbefalingene for ernæring og kosthold.

Er ernæringsterapi et alternativ til å gå til legen?

Nei. Før du kommer til en ernæringsterapeut er det viktig at du først har vært hos legen med dine plager. Jeg benytter meg av eventuelle blodprøver tatt hos legen og samarbeider også gjerne med ham/henne hvis det er ønske og behov om det.

Er kosttilskudd en del av behandlingen?

Veiledning i forhold til kosthold- og livsstil er det jeg primært jobber med. Jeg gir gjerne enkle og grunnleggende råd om kosttilskudd, men store mengder og terapeutiske doser er ikke en del av mitt behandlingsopplegg per i dag. I situasjoner hvor en ikke får ønsket effekt av endringene hos meg, kan jeg derimot henvise deg videre til dyktige terapeuter/leger som har lang erfaring med å finne et tilpasset behandlingsopplegg med kosttilskudd. Ortomolekylær medisin er basert på anerkjent biokjemi og fysiologi og er et enormt komplekst, men viktig fagfelt som fremtidens helsevesen kommer til å benytte seg av i økende grad. 

 

 

                                                                   

_RY_8533b original.jpg